U bent hier:
Wat als de dijken echt breken?

Vanavond op Eén: de dramareeks ‘Wat als de dijken breken’. De reeks opent met een huiveringwekkend rampscenario: de Nederlandse delta en Belgische kuststreek zijn niet opgewassen tegen een enorme stormvloed.

Kunnen vlinders om met extreem weer?

Al in 2008 werd in de Climatic Risk Atlas of European Butterflies voorspeld hoe verspreidingsgebieden van dagvlinders zullen verschuiven of inkrimpen. Maar over de impact van extreme weersomstandigheden zoals hitte of overvloedige neerslag was nog maar nauwelijks iets geweten.

Info- en vormingsdag Wintervogels langs de Zeeschelde - met de boot vanuit Temse

De werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt nodigen u van harte uit op een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde op zondagmorgen 11 december 2016, tijdens een boottocht vanuit Temse.

Verkiezing Vogel van het Jaar 2017

Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf vogelsoorten in de kijker. Twaalf soorten waarvan de ene al wat bekender, kleurrijker of zeldzamer is dan de andere. Maar alle twaalf zijn ze een plaats in de schijnwerpers waard. Jij bepaalt mee welke soort in 2017 de titel 'Vogel van het Jaar' mag dragen. Stemmen kan nog tot 18 november.

Bever belangrijk in de natuur

Wat we van de bever vooral opmerken zijn de sporen die hij achterlaat in zijn eigen territorium, zoals knaagsporen, wissels of burchten. Met de sporen die deze wateringenieur nalaat kan de bever gezien worden als een motor die de tandwielen van het ecosysteem in beweging brengt.

Waterkeveronderzoek levert nieuwe soort voor België (en meer) op

Recent onderzoek naar waterkevers bracht met de Grijze ruighaarwaterkever een nieuwe soort voor België aan het licht en zorgde voor de herontdekking van twee in ons land uitgestorven gewaande soorten. Met circa 330 Belgische soorten en erg uiteenlopende habitatvereisten vormen waterkevers prima indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu.

1  2  3  4  5  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand