U bent hier:
De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | maart 2024

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de werken die de Provincie Oost-Vlaanderen zal uitvoeren in Bazel en in Westrem om de wateroverlast daar aan te pakken. Reserveer alvast het weekend van 23-24 maart, dan organiseert de Provincie geleide bezoeken aan de overstromingsgebieden in Kruisem, Moortsele, Kleit en Sint-Niklaas.

Milieuboot Nieuwsbrief - maart 2024

In deze nieuwsbrief lees je onder andere het verhaal van het Albertkanaal, vind je meer info over de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving en over de Durmevallei, een Sigmaproject volop in ontwikkeling. Veel leesplezier!

Natuurpunt partner in nieuwe Green deal Klimaatbestendige Omgeving

Om onze leefomgeving robuuster te maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat lanceren het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij de ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgeving’. Ze doen dit samen met 14 andere partners waaronder Natuurpunt en BBL, maar ook spelers uit de bouwsector. Natuurpunt zal in deze Green Deal trekker zijn van de focusgroep rond sponssteden.

Hoe de aanslepende vernieuwing van oude stuwen het overstromingsgevaar rond de Dender verhoogt

Begin 2024 en de mensen rond de Dender houden hun hart opnieuw vast voor overstromingen. Het valt nog af te wachten of de schade zo groot wordt als de overstromingen in 2010, toen de streek rond de Dender in Oost-Vlaanderen het zwaar te verduren kreeg. De vraag stelt zich of de stokoude, negentiende-eeuwse stuwen en sluizen de toestand nog verergeren. Tegen 2020 zouden zeven stuwen in Vlaanderen vernieuwd worden, maar nog geen enkele is gemoderniseerd. Op de Dender in Wallonië daarentegen zijn alle stuwencomplexen intussen aangepakt, waardoor het Waalse Gewest dubbel zoveel water kan afvoeren naar Vlaanderen. (Bron: VRT NWS | 03-01-2024)

Politiek akkoord over de veelbesproken Europese natuurherstelwet

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over de veelbesproken natuurherstelwet. Met bindende doelstellingen en verplichtingen moeten de EU-landen tegen 2030 minstens 20 procent van de land- en zeegebieden in Europa herstellen en tegen 2050 alle ecosystemen waar herstel nodig is. (Bron: VRT NWS | 09-11-2023)

Biodiversiteit in laagveen: over veenpiraten en zompsprinkhanen

Veengebieden zijn niet enkel belangrijk vanwege hun capaciteit om koolstof en water op te slaan. Ze herbergen ook een zeer specifieke en vaak bedreigde biodiversiteit. Recent onderzoek trachtte meer inzicht te krijgen in de bodembewonende ongewervelden – en dan met name vooral loopkevers, spinnen en sprinkhanen - die in deze gebieden gedijen.

 < 1  2  3  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand