De Waterkant logo
U bent hier: Home >> tentoonstelling


'De Dender integraal' is een permanente tentoonstelling over waterlopen en natte natuur in het Denderbekken. De tentoonstelling is opgebouwd rond verschillende thema’s: situering van het Denderbekken, scheepvaart en economie, natuur, waterkwaliteit en waterkwantiteit, water in de stad... Centraal in de tentoonstelling staat een aantal aquaria met vissen uit de Denderregio.

In combinatie met de watertuin met vissen en water- en oeverplanten wordt een veelzijdig beeld geschetst van de waterlopen en de natuur in de Dendervallei.

Je kan de tentoonstelling in De Waterkant bezoeken in combinatie met een andere activiteit of na afspraak.

img dender tentoonstelling