PRAKTIJKDAGEN WATERTOETS

12 maart 2015 - Gent
17 maart 2015 - Sint-Niklaas
26 maart 2015 - Oudenaarde
23 april 2015   - Aalst


PROGRAMMA

9.30u – 10.00u: Onthaal

10.00u – 10.30u: Situering provinciaal beleidskader wateradviezen
Wat is de provinciale beleidsvisie ? Waarom is er een provinciaal beleidskader?
Hoe verhoudt het zich tot de bestaande regelgeving (watertoets, gewestelijke verordening, ...)?

10.30u – 12.00u: De inhoud van het provinciaal beleidskader
De focus ligt op de impact van grote verharde oppervlakken, de gevolgen van initiatieven in overstromingsgevoelig gebied, het effect van ophogingen op het watersysteem en initiatieven in de onmiddellijke omgeving van een waterloop.

12.00u – 13.15u: Broodjeslunch*

13.15u – 15.30u: Praktijkgericht werken met het provinciaal beleidskader
2 identieke interactieve workshops met voorbeelden en oefeningen, moeten duidelijk maken:

hoe u gebiedsspecifieke maatregelen kan formuleren voor het milderen van het effect van grote verhardingen en welke technische aandachtspunten daarbij zijn

of initiatieven in overstromingsgevoelig gebied mogelijk zijn en hoe die eventueel uitgewerkt kunnen worden

welke voorwaarden gesteld kunnen/moeten worden bij ophogingen

welke aandachtspunten van belang zijn bij initiatieven langs een waterloop.

Halverwege de workshop wordt een koffiepauze voorzien.

*In het Provinciaal Erfgoedcentrum in Oudenaarde kan u tijdens de middagpauze een kijkje nemen achter de schermen van het erfgoeddepot, het kloppende hart van het provinciaal depotbeleid voor cultureel en archeologisch erfgoed uit Oost-Vlaanderen.


Een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid
in samenwerking met De Waterkant vzw.