PRAKTIJKDAG INVASIEVE EXOTEN
Hoe ze de pas afsnijden?

woensdag 31 mei 2017 – Leopoldskazerne Gent


PROGRAMMA

9.30u – 10.00u: onthaal

10.00u – 10.10u: verwelkoming
door gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor waterbeleid

10.15u – 12.15u: 3 sessies van 10 workshops
10.15u – 10.55u
10.55u – 11.35u
11.35u – 12.15u

12.15u – 13.30u: broodjeslunch
13.15u – 15.30u: 3 sessies van 10 workshops
13.30u – 14.10u
14.10u – 14.50u
14.50u – 15.30u
15.30u – 16.00u: samenvatting van de dag
16.00u – 17.00u: napraten bij een hapje en een drankjeTijdens 10 workshops geven experten uitleg over hun aanpak van invasieve exoten.
Kennis en ervaringen worden gedeeld.
Je kan aan 6 workshops deelnemen. Een workshop is volzet met 15 deelnemers.
Hou er rekening mee dat sommige workshops buiten doorgaan.

1. Watergebonden invasieve exoten
Op stroomgebiedniveau uitroeien en uitgeroeid houden via gecoördineerde aanpak

met Marie-Paule De Poorter (provincie Oost-Vlaanderen)

Een terugblik op de aanpak sinds 2008 van grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem en waterwaaier. Wat hebben we bereikt en hoe behouden we de goede toestand in onze provincie. Over welke tools beschikken we zodat we alert zijn en blijven voor (nieuwe) introducties?
Wat is de taak van ‘eigenaars’ van deze exoten en wat biedt de provincie Oost-Vlaanderen?


2. Reuzenberenklauw
Praktijkgericht, veilig en efficiënt bestrijden

met Daniël Acke (provincie Oost-Vlaanderen) en Dave Vanhee (provincie West-Vlaanderen)

Wanneer en hoe een reuzenberenklauwplant efficiënt verwijderen? Op welke schaal moet je de bestrijding aanpakken en welke omstandigheden bemoeilijken het succes? Zijn er alternatieve bestrijdingsmethoden?

3. Reuzenbalsemien
Afwegingskader bestrijding en gecoördineerde aanpak

met Diederick Volckaert (Natuurpunt) en Koen Van Roeyen (provincie Oost-Vlaanderen)

Reuzenbalsemien is wijdverspreid en duidelijk invasief, met monoculturen op vochtige bodems en meer erosie in de winter. Deze plant staat niet op de Europese lijst invasieve exoten in het kader van de Europese verordening, maar volgens de habitatrichtlijnen moet hij in bepaalde landschapstypes geweerd worden. Hoe wegen we af of bestrijding nodig én mogelijk is? Welke inspanning moet worden geleverd en welk resultaat beoog je? Samenwerken is noodzakelijk.

4. Japanse duizendknoop
Haalbaarheid bestrijding en beheersing grondverzet, een stand van zaken van diverse proefprojecten

met Nathalie Devaere (W&Z) en Sus Willems (ANB)

Het verspreiden van deze exoot gebeurt (ongewild misschien) o.a. door het hergebruik van ‘besmette grond’ na infrastructuurwerken. Kan je dit grondverzet beheersen of besmette locaties zuiveren? Is dit toepasbaar in de dagdagelijkse praktijk?
Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden de verschillende beheerstrategieën besproken. De ervaringen worden gedeeld. Een pasklare en eenvormige oplossing is er nog niet. De zorg is er wel!


5. Ganzen
Ganzen beheren... het maakt een verschil

met Karel Van Moer (RATO vzw) en Frank Huysentruyt (INBO)

Zowel inheemse als exotische ganzen kunnen overlast bezorgen en worden daarom beheerd. Maar heeft dit effect op de populatie? Hoe verloopt een traject: van melding of detectie over de vangst en het doden zelf tot het natraject. Met demo van allerlei vangstmateriaal en opgezette ganzensoorten.

6. Exotische landzoogdieren
‘Best practice’ bij de bestrijding van exotische zoogdieren

met Tim Adriaens en Jim Casaer (INBO)

Aan de hand van een demo zal het gebruik van cameravallen voor surveillance en bestrijding (types, opzet, gebruik, technieken) van eekhoorns, muntjak, wasbeer… worden toegelicht. Verschillende types vallen worden gedemonstreerd.

7. Chinese wolhandkrab
Eerste ervaringen met overlastbeheersing

met Bram D’hondt (ANB), Paul Van Loon (VMM) en Hugo Verreycken (INBO)

In het najaar van 2016 en voorjaar 2017 werden door VMM, ANB en INBO ervaringen opgedaan met de vangst van de wolhandkrab. Tijdens de migratie van de dieren worden op knelpunten fuiken of valemmers ingezet om lokale overlast te beperken of de krabbendruk in bovenstroomse delen te verlichten.

8. Exotische waterschildpadden en -rivierkreeften
Wetenschap en beheer, hand in hand

met Pieter Boets (provincie Oost-Vlaanderen)

In het najaar van 2016 is de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met vzw RATO gestart met het monitoren en beheren van aquatische rivierkreeften en schildpadden. De praktische ervaringen en het wisselend succes met betrekking tot hun vangsten zullen worden toegelicht aan de hand van fuiken en beeldmateriaal.

9. Stierkikker
Bestrijding en beheer van de stierkikker in de provincie Antwerpen

met Sander Devisscher (INBO) en Mieke Hoogewijs (provincie Antwerpen)

Je komt alles te weten over de bestrijding van de invasieve stierkikker. We laten je zien hoe je de stierkikker kan herkennen. We tonen je hoe je een meerkikker van een stierkikker kan onderscheiden en laten je kennismaken met de bestrijdingsmethoden. We tonen welk materiaal daar voor nodig is en vertellen je kort iets over de rol die steriele stierkikkers kunnen spelen bij de bestrijding.

10. Beheerstrategie
Planning van exotenbeheer in een groot domein

met Sandra Van Steerteghem, Urbain Van Conkelberge en Alain Van Ghyseghem (provinciale domeinen)

Een algemene uitleg en introductie volgens het drietrapssysteem (preventie, detectie en respons, bestrijding en beheer) over hoe exoten worden aangepakt in het domein Puyenbroeck. Concreet worden er 3 soorten in detail besproken: de reuzenbalsemien, de Japanse duizendknoop en de rode kornoelje.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.
Een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Integraal Waterbeleid,
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, RATO vzw en de provinciale domeinen)
in samenwerking met De Waterkant vzw en mede kaderend in het Plattelandplusproject Omgevingskwaliteit.