U bent hier:
Natuurpunt partner in nieuwe Green deal Klimaatbestendige Omgeving

Om onze leefomgeving robuuster te maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat lanceren het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij de ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgeving’. Ze doen dit samen met 14 andere partners waaronder Natuurpunt en BBL, maar ook spelers uit de bouwsector. Natuurpunt zal in deze Green Deal trekker zijn van de focusgroep rond sponssteden.

Hoe de aanslepende vernieuwing van oude stuwen het overstromingsgevaar rond de Dender verhoogt

Begin 2024 en de mensen rond de Dender houden hun hart opnieuw vast voor overstromingen. Het valt nog af te wachten of de schade zo groot wordt als de overstromingen in 2010, toen de streek rond de Dender in Oost-Vlaanderen het zwaar te verduren kreeg. De vraag stelt zich of de stokoude, negentiende-eeuwse stuwen en sluizen de toestand nog verergeren. Tegen 2020 zouden zeven stuwen in Vlaanderen vernieuwd worden, maar nog geen enkele is gemoderniseerd. Op de Dender in Wallonië daarentegen zijn alle stuwencomplexen intussen aangepakt, waardoor het Waalse Gewest dubbel zoveel water kan afvoeren naar Vlaanderen. (Bron: VRT NWS | 03-01-2024)

#iktrekhetmijaan

Met de campagne #iktrekhetmijaan, die loopt van 29 januari tot 4 februari 2024, wil het Departement Omgeving inspireren om klimaatvriendelijke keuzes te maken. De campagne #iktrekhetmijaan is de opvolger van Dikketruiendag.

De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | december 2023

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de acties van de Provincie tegen de wateroverlast in november, de nieuwe regelbare en vismigreerbare stuw op de Damsloot, de plannen voor de bouw van een nieuw noodgemaal in Zelzate.

Wij vragen geen zandzakjes, maar ruimte voor water

De waterellende in de Westhoek confronteert ons opnieuw met de kwetsbaarheid van Vlaanderen. Als we échte oplossingen willen, moeten we het water meer ruimte geven via het vernatuurlijken van het landschap. Na de overstromingen van de Vesder hebben we voor Vlaanderen lessen getrokken, maar de implementatie ervan blijft uit. Geef water ruimte, anders slaat het terug. De oplossingen volgens de Watercoalitie.

Politiek akkoord over de veelbesproken Europese natuurherstelwet

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over de veelbesproken natuurherstelwet. Met bindende doelstellingen en verplichtingen moeten de EU-landen tegen 2030 minstens 20 procent van de land- en zeegebieden in Europa herstellen en tegen 2050 alle ecosystemen waar herstel nodig is. (Bron: VRT NWS | 09-11-2023)

1  2  3  4  5  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand