U bent hier:
2 juni - Plastic Attack Aalst
Een burgerinitiatief als protest tegen plastic verpakking! 'Doe uw boodschappen en laat de overbodige verpaking achter in de winkel!' Meer info volgt...
Natuur en energie kunnen perfect samen in de Noordzee

Vandaag beslist de federale regering over het nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Dat moet een kader scheppen over de plaats voor scheepvaart, militaire oefeningen, visserij, energie, zandwinning en natuur in de Noordzee. Maar, ondanks de strikte wettelijke bescherming, dreigt de natuur opgeofferd te worden voor andere belangen.

Big Jump - 8 juli 2018

Spring op 8 juli mee voor propere rivieren! Reeds voor de 8ste keer zwemmen we in de Dender als actie voor gezonde heldere rivieren. Vanaf 15:00 springen van de Dwarsligger in de Dender, onder het waakzaam oog van de duikersploeg van de brandweer. We zwemmen, ploeteren en amuseren ons in het water tot 16:00. Er is ook randanimatie voor de kijklustigen.

Belgische paling herstelt maar niet

Tien jaar van Europese bescherming heeft vooralsnog niet geleid tot een verbetering van het palingbestand in België. Migratiebarrières, pompgemalen, algemene milieuverontreiniging en habitatverlies blijven de grootste boosdoeners.

10 jaar NMC De Bourgoyen

Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen viert haar 10de verjaardag op woe 18 april 2018.
Iedereen van harte welkom!

Operatie perforatie - Onthard Vlaanderen!

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin willen zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven, organisaties en individuele burgers aanmoedigen om (openbare) ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. Dat levert in een dichtbebouwd Vlaanderen heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder bodemverdroging, meer verkoeling op hete zomerdagen en extra groen in het straatbeeld. Dat groen zorgt dan weer voor meer biodiversiteit, zuivere lucht en neemt extra water op. Kortom, hoe meer water er in de bodem kan, hoe beter voor onze leefomgeving en gezondheid. ‘Think big, act small’ is de boodschap. Maak met je project kans op de Aquafin-prijs en win een geldprijs om het te realiseren!

1  2  3  4  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand