De Waterkant logo
U bent hier: Home >> integraal waterbeleid


Integraal
waterbeleid in het Denderbekken


De uitdagingen voor de Dender en haar omgeving zijn talrijk.

 • Wateroverlast
  De Denderregio wordt nog al te vaak geteisterd door wateroverlast. De verouderde stuwen moeten vernieuwd worden zodat bij hoge waterstanden het water versneld kan afgevoerd worden, overstromingsgebieden zijn nodig om de rivier meer ruimte te geven, hermeandering van de zijrivieren vertraagt de afvoer van het regenwater naar de rivier, ... Overleg over de gewestgrenzen heen is bij dat alles noodzakelijk.
 • Waterkwaliteit
  De waterkwaliteit van de Dender mag dan sterk zijn verbeterd in de afgelopen jaren, er is nog werk aan de winkel. Om de kwaliteit van het Denderwater te optimaliseren is o.a. nood aan gescheiden rioleringsstelsels die het regenwater van het afvalwater afkoppelen en moet het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater door huishoudens en industrie verder naar beneden.
 • Natuur
  Een verbeterde waterkwaliteit komt ook de natuurwaarden van de Dender ten goede. Vistrappen zorgen voor migratiekansen, groene oevers lokken tal val vogels en bieden tegelijk een prachtige omgeving voor fietsers en wandelaars.
 • Open ruimte
  De blauwe ader van de Dender stroomt door een van de laatste relatief open landschappen van Vlaanderen. Deze waardevolle open ruimte schenkt de streek een handvol troeven: ruimte voor water, ruimte voor biodiversiteit, ruimte voor zachte recreatie, ruimte voor duurzame ontwikkeling. De Denderregio is het groene hart tussen de grote bevolkingscentra van Gent, Brussel en het Waalse industriebekken.
 • Scheepvaart en/of ontspanning
  Het goederenvervoer stroomafwaarts Aalst moet alle kansen krijgen en verder worden gestimuleerd. Stroomopwaarts Aalst is de rivier niet meer aangepast aan de hedendaagse noden voor goederenvervoer, maar zijn er tal van kansen voor plezierjachten en toeristische passagiersvaart, watersport en hengelaars.
 • Steden aan de Dender
  De Dender knoopt als een blauwgroen lint verscheidene historisch waardevolle steden aan elkaar. De integratie van het water in het hart van deze drukke kernen biedt nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en waardevolle stedelijke ontwikkelingen.
 • Patrimonium en erfgoed
  Een rijk gemeenschappelijk erfgoed Van Ath over Lessines, Geraardsbergen tot Ninove, Aalst en Dendermonde wacht op valorisatie en ontsluiting.


In samenwerking met de werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde

img Integraal<br/>waterbeleid van de Dender